24.04.2017

ISO 9001 - Сертифікація систем менеджменту якості

ISO 9001 - Сертифікація систем менеджменту якості
Отримання конкурентнного переваги за рахунок якості.

ЗАВДАННЯ БІЗНЕСУ

Успіх сучасних компаній визначається якістю - починаючи з процесів виробництва і закінчуючи продукцією та наданими послугами.

Орієнтація на якість - основа для процвітання компанії, інструмент, що відкриває нові можливості в сильнішому конкурентному оточенні. Фактично, з кожним днем все більше і більше споживачів вимагають доказів прихильності постачальника до якості допомогою незалежної сертифікації як необхідної умови ведення бізнесу.

РІШЕННЯ

Що таке ISO 9001? ISO 9001 - міжнародний стандарт, мета якого -встановити звід правил, виконання яких дає впевненість в тому, що організація-постачальник надає Вам продукцію або послуги:


 • відповідають Вашим потребам та очікуванням;
 • відповідають законодавчим вимогам.
Вимоги ISO 9001 охоплюють широке коло питань, що включають прихильність вищого
керівництва до якості, планування якості, забезпечення ресурсами, навчання і підготовку
персоналу, управління процесами виробництва і надання послуг, вивчення задоволеності споживачів, проведення коригувальних та запобіжних заходів, постійне вдосконалення і багато іншого.

Загальні положення сертифікації системи управління якістю:

Стандарти серії ISO 9000 розроблено для сприяння організаціям, незалежно від їх типу та кількості працівників, для впровадження і забезпечення функціонування ефективних систем управління якістю.

Державний стандарт ДСТУ ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю, якщо Організація:

 • повинна довести свою здатність систематично надавати продукцію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовні регламентовані вимоги;
 • зорієнтована на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному застосуванню системи, у тому числі процесів для постійного поліпшення системи, а також забезпечення відповідності вимогам замовника та застосовним регламентованим умовам.

Для того, щоб успішно керувати організацією і забезпечувати її функціонування, необхідно спрямувати і контролювати її діяльність систематично і відкрито. Успіху можна досягти завдяки впровадженню та актуалізації системи управління, розробленої для постійного поліпшення показників діяльності, з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін.

Основні принципи управління:


 • Орієнтація на замовника.
 • Лідерство.
 • Залучення працівників.
 • Процесний підхід.
 • Системний підхід до управління.
 • Постійне поліпшення.
 • Прийняття рішення на підставі фактів.
 • Взаємовигідні відносини з постачальниками.

Система управління - система, яка дає змогу встановлювати політику та цілі і досягати цих цілей.

Система управління якістю - система управління, яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.

Політика у сфері якості - загальні наміри та спрямованість Організації, пов'язані з якістю, офіційно сформульовані найвищим керівництвом.

Настанова з якості - документ, який регламентує систему управління якістю Організації.

Компанія "Досвид 2002" 

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Популярні статті